احکام دختران
44 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
در این کتاب تمام مسائل مخصوص دختران جمع آوری شده اند این کتاب هم مطابق با فتاوی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی است