عمره مفرده (طبق فتاوی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی)
34 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
در این کتاب تمام اعمال مفرده حج را بصورت مفصل ذکر شده است و همه مسائل مطابق با فتاوی حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی است.