فقه جزا واژه نامه تفصیلی
36 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
در این کتاب تعریف اصطلاحات فقه جزا بطور تفصیل بیان شده است و همه اصطلاحات فقه جزاء را آورده و شرح داده است و برای همه کار را آسان کرده است