تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
ادبیات اردو 
جامعه اردو علی گره هندوستان 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
17.30 
سطح 4 
 
 
 
0.00