لعن على(علیه السلام) شرط آزادى حجر بن عدى
49 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2013 8:06:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

سوال:

حجر بن عدى چه واکنشى نسبت به درخواست معاویه مبنى بر لعن على(علیه السلام) از خود نشان داد؟پاسخ: در الأغانى آمده است فرستاده معاویه به حجر و شش نفر از یاران او گفت : ما فرمان یافته ایم تا از شما بخواهیم از على بیزارى بجویید و او را لعنت کنید تا اگر این کار را کردید ، رهایتان سازیم و اگر خوددارى ورزیدید ، شما را بکشیم .
امیر مؤمنانْ معاویه مى گوید که خون شما با شهادت همشهریانتان بر ضدّ شما ، حلال است ; با این حال ، او آن را بخشیده است . پس ، از این مرد (على(علیه السلام)) بیزارى بجویید تا آزادتان کند .
گفتند : ما چنین نمى کنیم . پس ، فرمان داده شد تا بندهایشان را بگشایند و کفن هایشان را بیاورند .
آنان همه شب را به نماز ایستادند . چون صبح شد ، یاران معاویه گفتند : اى گروه! دیشب دیدیم که نماز را طول دادید و نیکو دعا کردید . پس نظرتان را درباره عثمان به ما بگویید .
گفتند : او نخستین کسى است که در حکومتش ستم کرد و به ناحق ، رفتار نمود .
آنان گفتند : امیر مؤمنانْ (معاویه) شما را بهتر مى شناسد . سپس نزد آنها رفتند و گفتند : از این مرد (على (علیه السلام)) بیزارى مى جویید؟
گفتند : هرگز! بلکه او را مولاى خود مى دانیم (1).(2)1. الأغانی : ج 17 ص 155 ، تاریخ الطبری : ج 5 ص 275 ، أنساب الأشراف : ج 5 ص 266 نحوه .2. محمد محمدى رى شهرى، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج 13، ص 165.