تبعیت محض حجربن عدى از امیرالمؤمنین(علیه السلام)
42 بازدید
تاریخ ارائه : 5/6/2013 6:06:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

سوال:

حجربن عدى تبعیت محض و بى چون و چراى خود نسبت به امیرالمؤمنین(علیه السلام) را چگونه ابراز نمود؟!پاسخ: در وقعة صِفّین ـ به نقل از عبد الله بن شریک آمده ـ : حجر خطاب به امیرالمؤمنین عرض کرد: اى امیر مؤمنان! ما زادگانِ جنگ و اهل آنیم که آن را بارور کرده و پیروزمندانه به پایان مى بریم . جنگ ، ما را آزموده و ما نیز جنگ را آزموده ایم (1). ما یارانى با لیاقت و قبیله اى پرشمار و نظرى سنجیده و قدرتى شایسته داریم .
زماممان در دست توست و گوش به فرمان تو و مطیع تو ایم . اگر به شرقْ رو کنى ، به شرق مى رویم و اگر به غربْ روانه شوى ، به غرب مى رویم و هر فرمانى دهى ، انجام مى دهیم .
على(علیه السلام) فرمود: «آیا همه قومت نظرى چون تو دارند؟».
گفت : از آنان جز نیکى و زیبایى ندیده ام و این دست فرمانبردارى و اطاعت و پاسخ مثبت من به نمایندگى از سوى آنهاست» .
پس على (علیه السلام) او را ستود (2).(3)1. ضارست الاُمور : جرّبتها وعرفتها (لسان العرب : ج 6 ص 118 «ضرس») .2. وقعة صفّین : ص 104 .3. محمد محمدى رى شهرى، دانش نامه امیرالمؤمنین، ج 13، ص 159.